Бараа, бүтээгдэхүүн

  

Metal valve 119 MS 9.7 mm V3-20-8 12 ° 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Metal valve 119 MS 9.7 mm V3-20-8 12 ° 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Chip cone K 18, pointed 3/8 Inch max. 4500 rpm 25 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Chip cone K 18, pointed 3/8 Inch max. 4500 rpm 25 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 230000₮ 

Бараноф

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 230000₮ 

Бараноф

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

РАД 110 ТЛ нөхөөс

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

РАД 110 ТЛ нөхөөс

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Халуун дарлагын машин Термопресс- 2 Экономи

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Халуун дарлагын машин Термопресс- 2 Экономи

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Дугуй задлагч машин ПРОМАКС 8240-2

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Дугуй задлагч машин ПРОМАКС 8240-2

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 200000₮ 160000₮ 

Нью электрикал (39-45)

Дэлгэрэнгүй

 140000₮ 60000₮ 

Дефендер 4-Ф Комби, мод бэлтгэгчийн

Дэлгэрэнгүй

 95000₮ 47500₮ 

Мастер (цагаан, харанхуйд фосфортдог)

Дэлгэрэнгүй

 29000₮ 17400₮ 

Профайлэр-6 (ногоон, улбар шар)

Дэлгэрэнгүй

 19000₮ 13300₮ 

Цеклэр 55 тунгалаг

Дэлгэрэнгүй

 19000₮ 13300₮ 

Цеклэр HK1 чихний хамгаалалтын запаас

Дэлгэрэнгүй

 5800₮ 3430₮ 

Цеклэр 33 тунгалаг L

Дэлгэрэнгүй

 13900₮ 9730₮ 

Цеклэр 75 тунгалаг

Дэлгэрэнгүй

  

Хусуур, иннерлайнер цэвэрлэгч

Дэлгэрэнгүй

 7000₮ 

Ролик, хар, хуванцар

Дэлгэрэнгүй

 18000₮ 

Ролик, модон иштэй

Дэлгэрэнгүй

  

Дугуйн балансны наадаг жин (6000гр)

Дэлгэрэнгүй

 224000₮ 

Гал сөнөөгчийн гутал Фаяр аларм 45

Дэлгэрэнгүй

 10800₮ 

Кампласт мини (завь, майхан наах цавуу, нөхөөсний сет)

Дэлгэрэнгүй

 95000₮ 47500₮ 

Мастер (цагаан, харанхуйд фосфортдог)

Дэлгэрэнгүй

  

INAP PCG - Хүнд нөхцөлд зориулсан бөх бат каск

Дэлгэрэнгүй

 185000₮ 

Оакланд (размер 39-47)

Дэлгэрэнгүй

 244000₮ 

Баффало (41-44)

Дэлгэрэнгүй

 260000₮ 

Микельанжело (39-48)

Дэлгэрэнгүй

 166000₮ 

Ланд бис (36-38)

Дэлгэрэнгүй

  

Metal valve 119 MS 9.7 mm V3-20-8 12 ° 10

Дэлгэрэнгүй

  

Chip cone K 18, pointed 3/8 Inch max. 4500 rpm 25 mm

Дэлгэрэнгүй

 230000₮ 

Бараноф

Дэлгэрэнгүй

  

РАД 110 ТЛ нөхөөс

Дэлгэрэнгүй

 19900₮ 

Кампласт макси (завь, майхан наах цавуу, нөхөөсний сет)

Дэлгэрэнгүй

  

Гар дугуй задлагч ком (10"-19.5" дугуй)

Дэлгэрэнгүй

 113500₮ 

New Richard OB E A FO SRC

Дэлгэрэнгүй

 236000₮ 94400₮ 

Термик ногоон (размер 48)

Дэлгэрэнгүй