Бараа, бүтээгдэхүүн

Бусад нөхөөс

 6500₮ 

MINICOMBI A6 P ширхэгээр

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 6500₮ 

MINICOMBI A6 P ширхэгээр

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Миникомби сүвлэгч нөхөөс ширхэгээр 4,5мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Миникомби сүвлэгч нөхөөс ширхэгээр 4,5мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

MINICOMBI B10 P, refill pack

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

MINICOMBI B10 P, refill pack

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 250980₮ 

MINICOMBI A6 P, refill pack хайрцаг

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 250980₮ 

MINICOMBI A6 P, refill pack хайрцаг

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Нөхөөс, сүвлэгч Minicombi B10 (ШИРХЭГЭЭР)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Нөхөөс, сүвлэгч Minicombi B10 (ШИРХЭГЭЭР)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

MINICOMBI A4.5 P, refill pack

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

MINICOMBI A4.5 P, refill pack

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 21000₮ 8400₮ 

Мотоциклийн боодог хошуу TR88 eq

Дэлгэрэнгүй

 27000₮ 10800₮ 

Суудлын автомашины вентиль, Car valve 17A 40 mm

Дэлгэрэнгүй

 18000₮ 10000₮ 

Valve stem J670-02 20.5 mm 41 mm

Дэлгэрэнгүй

 58000₮ 23200₮ 

Valve core screwdriver standard/EM, VG5/VG8

Дэлгэрэнгүй

 52400₮ 20960₮ 

Олгойн хий гаргагч / Tube deflator

Дэлгэрэнгүй

 26100₮ 10440₮ 

Valve stem 20.5 mm 80 mm 100 °

Дэлгэрэнгүй

 35000₮ 14000₮ 

Valve top 20.5 mm 80 mm 120 °

Дэлгэрэнгүй

 9900₮ 14900₮ 

Valve hole spud 20.5 mm

Дэлгэрэнгүй

  

Хусуур, иннерлайнер цэвэрлэгч

Дэлгэрэнгүй

  

Багс, тусгай №8, 35 mm

Дэлгэрэнгүй

 7000₮ 

Ролик, хар, хуванцар

Дэлгэрэнгүй

 38000₮ 

Нүдний шил GUNNER, grey L

Дэлгэрэнгүй

  

РАД 144 ТЛ нөхөөс

Дэлгэрэнгүй

 254000₮ 

BESTSELLER: OAKLAND/ Оакланд

Дэлгэрэнгүй

  

Цэвэрлэгч шингэн CF-R4 (250мл)

Дэлгэрэнгүй

 229000₮ 

LAND BIS/ Лаэнд Бийс

Дэлгэрэнгүй

  

SC 4000 ремений цавуу 700гр (780мл) ногоон өнгөтэй

Дэлгэрэнгүй

  

Chip cone K 18, pointed 3/8 Inch max. 4500 rpm 25 mm

Дэлгэрэнгүй

 299000₮ 

BESTSELLER: BARANOF/ Бараноф

Дэлгэрэнгүй

 443000₮ 

RAMSES/ Рамсес

Дэлгэрэнгүй

 230000₮ 

RELAY/ Релэй

Дэлгэрэнгүй

 1136500₮ 681900₮ 

Special tyre lever for trucks / Ачааны автомашинд зориулсан тусгай лапатак

Дэлгэрэнгүй

 25100₮ 

Кампласт макси (завь, майхан наах цавуу, нөхөөсний сет)

Дэлгэрэнгүй

 2430000₮ 1215000₮ 

Гар дугуй задлагч ком (10"-19.5" дугуй)

Дэлгэрэнгүй

  

Цавуу STL-NL4 CHC free 500гр (670мл)

Дэлгэрэнгүй