Бараа, бүтээгдэхүүн

Олгойн нөхөөс, цавуу » Олгойн нөхөөс

 1000₮ 

Олгойн нөхөөс №1 Ø 35 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 1000₮ 

Олгойн нөхөөс №1 Ø 35 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 1300₮ 1600₮ 

Олгойн нөхөөс №2 Ø 45 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 1300₮ 1600₮ 

Олгойн нөхөөс №2 Ø 45 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №4 Ø 75 мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №4 Ø 75 мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 450₮ 

Олгойн нөхөөс F0 16мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 450₮ 

Олгойн нөхөөс F0 16мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 500₮ 

Олгойн нөхөөс F1 Ø 25 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 500₮ 

Олгойн нөхөөс F1 Ø 25 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №3 Ø 54 мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №3 Ø 54 мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 700₮ 

Олгойн нөхөөс F2/ 50 x 25 УxӨ мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 700₮ 

Олгойн нөхөөс F2/ 50 x 25 УxӨ мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №7 / УxӨ 74x37

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №7 / УxӨ 74x37

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №6 Ø 116 мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №6 Ø 116 мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс 7Б/ 150x75мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс 7Б/ 150x75мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №5 Ø 94 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Олгойн нөхөөс №5 Ø 94 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 21000₮ 8400₮ 

Мотоциклийн боодог хошуу TR88 eq

Дэлгэрэнгүй

 27000₮ 10800₮ 

Суудлын автомашины вентиль, Car valve 17A 40 mm

Дэлгэрэнгүй

 18000₮ 10000₮ 

Valve stem J670-02 20.5 mm 41 mm

Дэлгэрэнгүй

 58000₮ 23200₮ 

Valve core screwdriver standard/EM, VG5/VG8

Дэлгэрэнгүй

 52400₮ 20960₮ 

Олгойн хий гаргагч / Tube deflator

Дэлгэрэнгүй

 26100₮ 10440₮ 

Valve stem 20.5 mm 80 mm 100 °

Дэлгэрэнгүй

 35000₮ 14000₮ 

Valve top 20.5 mm 80 mm 120 °

Дэлгэрэнгүй

 9900₮ 14900₮ 

Valve hole spud 20.5 mm

Дэлгэрэнгүй

  

Хусуур, иннерлайнер цэвэрлэгч

Дэлгэрэнгүй

  

Багс, тусгай №8, 35 mm

Дэлгэрэнгүй

 7000₮ 

Ролик, хар, хуванцар

Дэлгэрэнгүй

 38000₮ 

Нүдний шил GUNNER, grey L

Дэлгэрэнгүй

  

РАД 144 ТЛ нөхөөс

Дэлгэрэнгүй

 254000₮ 

BESTSELLER: OAKLAND/ Оакланд

Дэлгэрэнгүй

  

Цэвэрлэгч шингэн CF-R4 (250мл)

Дэлгэрэнгүй

 229000₮ 

LAND BIS/ Лаэнд Бийс

Дэлгэрэнгүй

  

SC 4000 ремений цавуу 700гр (780мл) ногоон өнгөтэй

Дэлгэрэнгүй

  

Chip cone K 18, pointed 3/8 Inch max. 4500 rpm 25 mm

Дэлгэрэнгүй

 299000₮ 

BESTSELLER: BARANOF/ Бараноф

Дэлгэрэнгүй

 443000₮ 

RAMSES/ Рамсес

Дэлгэрэнгүй

 230000₮ 

RELAY/ Релэй

Дэлгэрэнгүй

 1136500₮ 681900₮ 

Special tyre lever for trucks / Ачааны автомашинд зориулсан тусгай лапатак

Дэлгэрэнгүй

 25100₮ 

Кампласт макси (завь, майхан наах цавуу, нөхөөсний сет)

Дэлгэрэнгүй

 2430000₮ 1215000₮ 

Гар дугуй задлагч ком (10"-19.5" дугуй)

Дэлгэрэнгүй

  

Цавуу STL-NL4 CHC free 500гр (670мл)

Дэлгэрэнгүй