Бараа, бүтээгдэхүүн

Хошуу вентиль » Хошуу, метал

  

Мотоцикльны хошуу, 43 мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Мотоцикльны хошуу, 43 мм

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 21000₮ 8400₮ 

Motorcycle tube valve 90 ° 38 mm 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 21000₮ 8400₮ 

Motorcycle tube valve 90 ° 38 mm 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 27000₮ 10800₮ 

Суудлын автомашины вентиль, Car valve 17A 40 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 27000₮ 10800₮ 

Суудлын автомашины вентиль, Car valve 17A 40 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 18000₮ 7200₮ 

Valve stem J670-02 20.5 mm 41 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 18000₮ 7200₮ 

Valve stem J670-02 20.5 mm 41 mm

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Metal valve Rim hole 16 mm length 50 mm TR No.618 A

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Metal valve Rim hole 16 mm length 50 mm TR No.618 A

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Metal valveTR 544 D

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Metal valveTR 544 D

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 10700₮ 

Metal valve 91 MS 60 ° 9.7 mm 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 10700₮ 

Metal valve 91 MS 60 ° 9.7 mm 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 40500₮ 16200₮ 

Metal valve, V-shape

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 40500₮ 16200₮ 

Metal valve, V-shape

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 9300₮ 3720₮ 

Metal valve 119 MS 9.7 mm V3-20-8 12 ° 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 9300₮ 3720₮ 

Metal valve 119 MS 9.7 mm V3-20-8 12 ° 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 8800₮ 

Metal valve 100 MS 9.7 mm V3-20-11 27 ° 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 8800₮ 

Metal valve 100 MS 9.7 mm V3-20-11 27 ° 10

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 35000₮ 14000₮ 

Valve top 20.5 mm 80 mm 120 °

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 35000₮ 14000₮ 

Valve top 20.5 mm 80 mm 120 °

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2680₮ 

Metal valve 32 MS 16 mm TR575 V3-21-1

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 2680₮ 

Metal valve 32 MS 16 mm TR575 V3-21-1

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 21000₮ 8400₮ 

Motorcycle tube valve 90 ° 38 mm 10

Дэлгэрэнгүй

 27000₮ 10800₮ 

Суудлын автомашины вентиль, Car valve 17A 40 mm

Дэлгэрэнгүй

 3660₮ 1460₮ 

Мопедны вентиль, Snap-in valve 8.3 mm 41 mm

Дэлгэрэнгүй

 1240₮ 1240₮ 

Snap-in valve TR No.414

Дэлгэрэнгүй

 18000₮ 7200₮ 

Valve stem J670-02 20.5 mm 41 mm

Дэлгэрэнгүй

 48700₮ 19480₮ 

Valve core screwdriver VG5 BERU RDV 1

Дэлгэрэнгүй

 32800₮ 13120₮ 

Valve extension 150 mm

Дэлгэрэнгүй

 40500₮ 16200₮ 

Metal valve, V-shape

Дэлгэрэнгүй

  

Хусуур, иннерлайнер цэвэрлэгч

Дэлгэрэнгүй

  

Багс, тусгай №8, 35 mm

Дэлгэрэнгүй

 7000₮ 

Ролик, хар, хуванцар

Дэлгэрэнгүй

 18000₮ 

Ролик, модон иштэй

Дэлгэрэнгүй

  

Brush, Short fibre bristles, 25 mm

Дэлгэрэнгүй

 10800₮ 

Кампласт мини (завь, майхан наах цавуу, нөхөөсний сет)

Дэлгэрэнгүй

  

РАД 144 ТЛ нөхөөс

Дэлгэрэнгүй

 241000₮ 

Оакланд (размер 39-47)

Дэлгэрэнгүй

 181100₮ 

Ланд бис (размер 38,39)

Дэлгэрэнгүй

 299000₮ 

Гоген S3 WR SRC (размер 36-46)

Дэлгэрэнгүй

  

Chip cone K 18, pointed 3/8 Inch max. 4500 rpm 25 mm

Дэлгэрэнгүй

 285000₮ 

Бараноф

Дэлгэрэнгүй

  

РАД 110 ТЛ нөхөөс

Дэлгэрэнгүй

  

Халуун дарлагын машин Термопресс- 2 Экономи

Дэлгэрэнгүй

 1136500₮ 681900₮ 

Special tyre lever for trucks / Ачааны автомашинд зориулсан тусгай лапатак

Дэлгэрэнгүй

 25100₮ 

Кампласт макси (завь, майхан наах цавуу, нөхөөсний сет)

Дэлгэрэнгүй

 2430000₮ 1215000₮ 

Гар дугуй задлагч ком (10"-19.5" дугуй)

Дэлгэрэнгүй