Бараа, бүтээгдэхүүн

 56000₮ 

Zekler W130 гагнуурчны малгай, (энгийн шилтэй)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 56000₮ 

Zekler W130 гагнуурчны малгай, (энгийн шилтэй)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Халуун дарлагын машин - Термопресс ЕМ-2, цахилгаан-гидравлик машин, 230 V, 160 бар, 459 кг.---

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Халуун дарлагын машин - Термопресс ЕМ-2, цахилгаан-гидравлик машин, 230 V, 160 бар, 459 кг.---

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 95000₮ 

Нью Рено (35-45)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 95000₮ 

Нью Рено (35-45)

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 15000₮ 

Цеклэр 44 тунгалаг

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 15000₮ 

Цеклэр 44 тунгалаг

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Халуун дарлагын машин Термопресс- 2 Экономи

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

  

Халуун дарлагын машин Термопресс- 2 Экономи

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 60000₮ 30000₮ 

Рига (44-45 размер)

Дэлгэрэнгүй

 215000₮ 180000₮ 

Оффисер (42-48)

Дэлгэрэнгүй

 80000₮ 30000₮ 

Нью Талос (42 размер)

Дэлгэрэнгүй

 79000₮ 54000₮ 

Лүксор (L, XL)

Дэлгэрэнгүй

 60000₮ 40000₮ 

Нью Каприкорн (размер 45)

Дэлгэрэнгүй

 55800₮ 33000₮ 

Бельфаст (размер 50, 52)

Дэлгэрэнгүй

 29000₮ 26000₮ 

Дефендэр - 6 (улаан, ногоон, шар, цэнхэр, улбар шар)

Дэлгэрэнгүй

 70000₮ 50000₮ 

Винтер, өвлийн чихэвчтэй, хамгаалалттай

Дэлгэрэнгүй

 22700₮ 

Хусуур, иннерлайнер цэвэрлэгч

Дэлгэрэнгүй

 18000₮ 

Ролик, модон иштэй

Дэлгэрэнгүй

 7500₮ 

Ролик, хар, хуванцар

Дэлгэрэнгүй

 5500₮ 

Адаптар, хийн баллоны, унадаг дугуйн

Дэлгэрэнгүй

 236000₮ 

Термик хар, хасах градуст тэсвэртэй (39-48)

Дэлгэрэнгүй

 224000₮ 

Гал сөнөөгчийн гутал Фаяр аларм 45

Дэлгэрэнгүй

 140000₮ 

Дефендер 4-Ф Комби, мод бэлтгэгчийн

Дэлгэрэнгүй

 95000₮ 

Мастер (цагаан, харанхуйд фосфортдог)

Дэлгэрэнгүй

 180000₮ 

Оакланд (размер 39-47)

Дэлгэрэнгүй

 244000₮ 

Баффало (41-44)

Дэлгэрэнгүй

 260000₮ 

Микельанжело (39-48)

Дэлгэрэнгүй

 155000₮ 

Ланд бис (36-38)

Дэлгэрэнгүй

 56000₮ 

Zekler W130 гагнуурчны малгай, (энгийн шилтэй)

Дэлгэрэнгүй

  

Халуун дарлагын машин - Термопресс ЕМ-2, цахилгаан-гидравлик машин, 230 V, 160 бар, 459 кг.---

Дэлгэрэнгүй

 95000₮ 

Нью Рено (35-45)

Дэлгэрэнгүй

 15000₮ 

Цеклэр 44 тунгалаг

Дэлгэрэнгүй